PageTitle

Branko Hírek

Iparűzési adó 2019

 

Mire ügyeljünk az iparűzési adónál?

Akármennyire általános alkalmazott adónem a helyi iparűzési adó, mint azt a neve is mutatja, nem központi közteherről van szó, azt a helyi önkormányzatok vethetik ki az illetékességi területükön állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységekre. Az állandóságnál fontos, hogy a székhely vagy (nem feltétlenül a cégkivonatban szerepeltetett) telephely megléte már adókötelezettséget jelent függetlenül attól, hogy magát a tevékenységet esetleg máshol végzi a cég. Ez azt jelenti, hogy egy adott vállalkozást akár több önkormányzat is megadóztathat.

Az ideiglenes jelleg alapesetben azt jelenti, hogy a 30 napnál hosszabb tevékenység már megadóztatható. Az építőiparban ide sorolható az egy éven belül, akár megszakításokkal 30-180 nap közötti tevékenység, egyéb esetben akár az is, hogy a cég egyetlen önkormányzatnál sem rendelkezik székhellyel vagy telephellyel.

Bár nyereségadónak tűnhet, az iparűzési adó alapja nem az eredmény, hanem a nettó árbevétel, ezt azonban számos tétellel lehet csökkenteni. Ilyen az eladott áruk beszerzési értéke, a közvetített szolgáltatások (szerződésben meghatározott) értéke, az anyagköltség, alvállalkozóknak nyújtott kifizetése, a kutatás-fejlesztésre (közvetlenül) fordított összeg. A beszerzési értéknél és a közvetített szolgáltatásnál sávosan kell kalkulálni a csökkentést: 500 millió forintos árbevételig 100 százalékban, efölött 20 milliárdig 85 százalékban lehet beszámítani, 20 milliárd fölöt pedig tovább csökken ez az arány.

A tételes adóknál más a helyzet. Katások esetében az adót a nettó árbevétel 80 százaléka után kell megfizetni, míg evások esetében ez az arány 50 százalék volt. Arról, hogy valaki ezt az egyszerusített módot választja, a bejelentkezéskor nyilatkozni kell az önkormányzat felé.

Csökkenhető az adóalap abban az esetben is, ha az adóévi átlagos statisztikai létszám magasabb az előző évihez képest. A kedvezményt ebben az esetben a létszámnövekedéshez kell mérni: a növekmény után egy fore vetítve egymillió forint vonható le az adóalapból. (Nem árt azonban megjegyezni, hogy ha ezt igénybe veszi valaki és a következő évben 5 százaléknál nagyobb mértékű létszámcsökkenés következik be, az előző évi csökkentést hozzá kell adnia az azévi adóalaphoz.)

Arról az önkormányzatok dönthetnek, adnak-e adómentességet vagy adókedvezményt a legkisebb vállalkozásoknak, vagyis azok számára, ahol az adóalap nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A település az adómentességi határt ennél alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Budapesten például 2019-tol ez másfél millió forint lett az eddigi egymillió helyett, emellett nem kell iparuzési adót fizetniük a háziorvosoknak és védőnőknek. Az általános szabályok szerint egyébként a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok és ezek projektcégeinek, illetve a beszerző, értékesítő szövetkezetek mentesülnek a hipa alól.

Bizonyos megkötésekkel az is az önkormányzatokra van bízva, hogy mekkora adót vetnek ki – ez lehet nulla százalékos is. A maximális kulcs azonban meg van határozva, ez az adóalap 2 százaléka lehet, ideiglenes tevékenység esetében pedig naptári naponként ötezer forint. Jelenleg több mint 300 olyan település van, ahol nem kell iparűzési adót fizetni, ezekről, illetve az egyes településeken alkalmazott adómértékekről a Magyar Államkincstár oldalán lehet tájékozódni. Ezen az oldalon egyébként nem csak a helyi iparűzési adó, de egyéb települési (Budapest estében kerületi) adók, illetve az ezeket szabályozó helyi rendeletek is megtalálhatók.

A hipa-t minden évben az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig – alapesetben május 31-ig kell bevallani és megfizetni. Az adó azért speciális, mert az évente két alkalommal fizetendő adóelőleget a település az előző évi bevallás alapján kalkulálja (az előző évi adókötelezettség fele-fele), így a márciusi és szeptemberi előlegfizetés után májusban csupán a különbözetet kell befizetni. Változás, hogy ettől az évtől ezt már csak elektronikusan lehet megtenni.

 

 


Előző                    Hírek                    Következő