PageTitle

Branko Hírek

Hogyan adózunk az osztalék után 2019-től?

 

Alaposan megváltozott az osztalék adózásának a rendszere 2019-től, miután az egészségügyi hozzájárulás megszűnt és helyét a megváltozott szociális hozzájárulás vette át a magánszemélyek esetében is. Amíg a korábbi szabályok alapján az osztalékból származó bruttó jövedelmet a 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett 14 százalékos EHO terhelte, legfeljebb 450 ezer forintos értékhatárig, ettől az évtől az hozzájárulás helyett a szochót kell megfizetni, amelynek mértéke 2019 első felében 19,5 százalék, júliustól pedig várhatóan 17,5 százalékra csökken majd. Továbbra is van felső határ, bár ez is átalakult a korábbi rendszerhez képest: a szocho alapja a megszerzett összes jövedelem az érvényes minimálbér 24-szereséig, idén tehát 3 576 000 forintos jövedelemig fizetni kell az adót. (Ez ebben az esetben a jelenlegi, 19,5 százalékos kulccsal 697 320 forintos fizetési kötelezettséget jelent júliusig, azt követően pedig 625 800 forintot, ami jóval magasabb az eddigi 450 ezer forintnál.)

Az összes jövedelembe természetesen nem csak osztalék tartozik bele, hanem

– az összevont adóalap számításakor figyelembe vett jövedelem,
– az ösztöndíj,
– a tanulószerződés alapján kifizetett díj,
– a biztosítottak számára kifizetett, járulékalapot képző juttatások is.

Vagyis ha valakinek például minimálbérrel megegyező jövedelme származik, és ez után már megfizeti a szochót, az osztalék esetében is csak az éves minimálbérrel megegyező szintig kell ezt az adót megfizetnie, felette csak az szja-t, 300 ezer forintos bruttó bérnél pedig már egyáltalán nem szocho-köteles az osztalék. (Más kérdés, hogy a bérjövedelem esetében más járulékokat is meg kell fizetni, ezért egy cégen belül adózási szempontból jobban megéri inkább magasabb osztalékot fizetni a magasabb bér helyett.)

Azt, hogy mit tekintünk osztaléknak, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályozza.

A jogszabály 66. paragrafusa szerint a magánszemélyek osztalékból vagy osztalékelőlegből származó bevételének egésze jövedelemnek számít. Ide tartozik a klasszikus, a számviteli szabályok szerint osztalékként meghatározott jövedelmen túl

– a kamatozó részvények,
– az alternatív befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy kamata,
– a bizalmi vagyonkezelőnél kezelt vagyonból származó vagyoni érték, ugyanakkor
– a kisadózó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett tagja részére a nyereségből kifizetett részesedés is.

Osztalékelőlegnek az adóévi várható osztalékra tekintettel az adóévben kapott bevétel minősül.

Az osztalék utáni szja-t a kifizetés időpontjában kell megállapítani és az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint kell bevallani és megfizetni (magánszemélyek esetében például az éves adóbevallással egy időben). Nem kell megfizetni az adót annak, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában működő, szabályozott piacként minősített tőzsdére bevezetett értékpapírja után szerzett hozamot, amely az adott ország joga szerint osztaléknak vagy osztalékelőlegnek minősül – az EGT-n kívüli országokban szerzett osztalék után már igen. 

A vállalkozók esetében az osztalékalapot az adózás utáni vállalkozói jövedelemből kell megállapítani – derül ki az szja-törvény 49/C paragrafusából. Ezt a jövedelmet növeli a tárgyi eszköz átruházásakor az összeg bizonyos hányada, illetve a tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékcsökkenési leírásának kezdetekor a beruházási kiadásnak azon része, amellyel korábban a vállalkozói osztalékalapot csökkentettük. 

Csökkenti ugyanakkor az adózás előtti eredményt a kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalékot, vagy ha az osztalékot megállapító az osztalékot ráfordításként számolja el. (Ilyen juttató csak külföldi személy lehet.) A társasági törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalékot az adózó levonja az adózás előtti eredményből, ha korábban adóalap növelő tételt számolt el, és ezt csökkentő tételként még nem vette figyelembe.


Előző                    Hírek                    Következő