PageTitle

Branko Hírek

Külföldön szerzett jövedelem? Így kell adózni utána forintban

 

Ha valaki külföldről szerzett jövedelmet, és az adókötelessé válik Magyarországon, könnyen szembesülhet egy problémával: bár a jövedelmet (legyen szó vállalkozási tevékenységből vagy szabadúszóként szerzett jövedelemről, netán kamatról, osztalékról vagy árfolyamnyereségről) egy másik ország pénznemében számolták el, az adókat utána forintban kell megállapítani – bevallani és megfizetni is. 

Az átszámításnál először is azt kell figyelembe venni, hogy mi a jövedelem alapja.

Ha valamilyen tevékenység (szolgáltatás), akkor az átszámításnál a külföldi pénznemben szerzett bevételt, illetve az esetleges kiadást a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát alapul véve lehet forintra átszámítani. Ennek két módja lehetséges. Az adózó választhatja azt, hogy az átszámítás alapja a bevételszerzés, illetve kiadás esetében a teljesítés napján érvényes árfolyam, amely a jegybank internetes oldalán is kereshető. Ha az adott pénznem nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-listáján, akkor ugyancsak a jegybank által közzétett euróban megadott árfolyamon először euróra, majd az eurót forintra kell átszámítani – természetesen ebben az esetben is a bevételszerzés napján érvényes szinten. A másik lehetőség az, hogy a külföldi pénznemben megszerzett bevétel forintra történő átszámításához a bevétel megszerzésének napját megelőző hónap 15-én érvényes MNB árfolyamot alkalmazza.

Ha a bevételszerzésnél vagy a kiadásoknál az adózó rendelkezik a felhasznált pénz eladását vagy vételét igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, amelyet legkorábban az ügylet előtt 15 nappal, legkésőbb pedig utána 15 nappal álítottak ki, akkor ennek összegéig használhatja a bizonylaton szereplő árfolyamot is az átszámításnál.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 6. §. 1. pontja meghatározza egyéb jövedelmek esetén is az irányadó árfolyamot.

E szerint dolog, pénzügyi eszköznek nem minősülő vásárolt jog, vásárolt követelés átruházása esetén a szerzési értéknél a megszerzéskor, értékpapír átruházása esetén a tulajdonjog megszerzése, a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történő jóváírása napján, egyéb nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

Magánszemélyek ugyanakkor dönthetnek úgy is, hogy a külföldi pénznemben megfizetett adót annak megfizetése napján vagy az adóév utolsó napján érvényes árfolyamon számítják át. 

A bevétel és kiadás elszámolásától némileg eltér a kamatjövedelem, az osztalék adózása. Ebben az esetben a megszerzett jövedelemből az adót ugyanazon pénznemben kell megállapítani, mint amilyen megszereztük (tehát például az euróösszegből kell levonni az szja-t és a szochót), majd az adó összegét kell forintra átszámítva megfizetni. Az irányadó árfolyam ebben az esetben is a megszerzés időpontjakor érvényes kurzus.

Az szja-törvény külön foglalkozik azzal az esettel, hogy ha egyéni vállalkozó bevételét olyan termék értékesítésével vagy olyan szolgáltatásnyújtással szerzi meg, amelynek az esetében az áfa alapja külföldi pénznem. Ilyenkor a bevétel átszámításakor azt az árfolyamot kell alkalmazni, amelyet az adott ügyletben az áfaalap kiszámításához is alkalmazott. Ugyanez a szabály érvényes abban az esetben, ha a vállalkozó kötelzett az áfa fizetésére.

Természetesen az áfatörvény is szabályozza a külföldi pénznemben denominált adóalap átszámítását.

A törvény 80. paragrafusa szerint termék EU-n belüli beszerzése esetén az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvételekor, az ellenérték megtérítésekor vagy a teljesítést követő hónap tizenötödik napján érvényes árfolyam a mérvadó. A számla kibocsátásának dátuma számít abban az esetben, ha időszakos elszámolásról van szó (ilyenkor az áfatörvény 58. paragrafusában álló határidők számítanak), minden egyéb esetben pedig a teljesítés időpontjakor alkalmazott árfolyam az érdekes. 

Az áfafizetés szempontjából más az átszámítás alapja is. Lehet devizaváltással foglalkozó hitelintézet által alkalmazott eladási ár, illetve az MNB hivatalos árfolyama is, erről azonban előzetesen bejelentést kell tennie az érintettnek. Ha egy adózó így dönt, akkor a következő év végéig ezen nem lehet módosítani. 


Előző                    Hírek                    Következő