PageTitle

Branko Hírek

Cégkapu: már nincs kibúvó a regisztráció alól

 

A Cégkapu használata már 2018 óta kötelező a gazdálkodó szervezetek – vagyis minden nem magánszemély adózó – számára, ez nagyjából 600 ezer adózót érint. Egy átmeneti jogszabály azonban az év végéig még lehetővé tette, hogy december 31-ig az adóhatósággal a szervezetek természetes személy képviselőinek az ügyfélkapuján keresztül is lehessen az adózó nevében elektronikusan kapcsolatot tartani. Ez a lehetőség 2019-től megszűnt, ami egyben azt is jelenti, hogy a törvényes képviselő ügyfélkapuja kategória helyébe egyszerűen az adózó cégkapuja lép mint kommunikciós csatorna. Mivel mostantól kötelező a rendszer használata, így a NAV eljárást kezdeményezhet azzal szemben, aki még mindig nem regisztrálta cégét a rendszerbe – jó hír, hogy a hatóság előbb felszólítja az érintetteket, hogy pótolják ezt a mulasztást. 

A cégkapu felépítése az ügyfélkapuét követi, vagyis itt van lehetőség a dokumentumok – adóbevallások, változásbejelentők stb. - feltöltésére, az adóhivataltól érkező levelek letöltésére, illetve tartós tárba helyezésére. A cégkapu kötelezővé tétele azt is jelenti, hogy minden, korábban papír alapú kommunikáció ezen a csatornán zajlik az adózók és a hivatal között. 

A cég akkor regisztrálható a Cégkapun, ha szerepel a nyilvántartásban

Az online regisztrációhoz ugyanakkor az is fontos, hogy előzőleg a cég képviselője regisztrálja magát a rendszerben. A sikeres regisztráció után egyedi sorszámot tartalmazó visszaigazolás érkezik, a további ügyintézéshez erre lehet szükség. Ha sikertelen a regisztráció, az iFORM űrlapkitöltő alkalmazás haszálható – a Cégkapun megjelenő hibaüzenet esetében a Tovább  gombra kattintva ez elő is jön. A regisztrációt követően van mód a cég hosszú nevének módosítására is – a cég neve automatikusan a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezően módosul. Ugyaníg módosítható a cégkapumegbízott személye is – mindkét módosítás esetében fontos azonban, hogy ha együtes a cégképviselet, és a regisztráló képviselő csak a saját nevében kezdeményezi a módosítást, egy másik képviselőnek is be kell nyújtania a módosítási kérelmet. Amíg ez nem történik meg, a kérelem felfüggesztett állapotban marad. Ha a cégkapumegbízott személye módosul, a korábbi hozzáférése automatikusan megszűnik. A Cégkapuhoz rendelt e-mail cím azonban nem módosul automatikusan ilyenkor, ezt szükség esetén az új megbízott változtathatja meg a Tárhely adminisztrációs felületén.

Ha a regisztráción túl van a vállalkozás...

Ugyanakkor állandó meghatalmazotton keresztül – például egyéni vállalkozó könyvelővel – kommunikál a NAV-val, akkor számára továbbra is lehetséges az ügyfélkapu használata. Vagyis az a személy, akinek a cégkapu-megbízott az adózó Cégkapujához hozzáférést biztosít, bármilyen dokumentumot benyújthat, és az adóhatósági iratokat, le is töltheti. Ha például ő küld el egy bevallást, azt az adózótól származó bevallásnak tekinti a hatóság. Ha pedig bármilyen dokumentumot letölt, az kézbesítettnek minősül – így az irathoz tartozó határidőket innentől kell számolni majd. A meghatalmazottak eljárásával kapcsolatos részletes szabályok a NAV tájékoztatójában olvashatók.

A cégkapu használatát továbbra sem várja el az adóhatóság az egyéni vállalkozóktól

Esetükben az Elektronikus ügyintézésről szóló törvény 14. paragrafusa szerint továbbra is a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) – ismertebb nevén az ügyfélkapuhoz – tartozó tárhely használható.

A Cégkapuhoz való hozzáférés megszűnik

– ha azt a gazdálkodó szervezet kéri, vagy
– ha megszűnik a használati jogosultsága.

Ilyenkor a szolgáltatás törlődik, nem a benyújtott regisztrációs kérelem. Ha a szolgáltatást már véglegesített regisztráció után akarja törölni a cég, az arra vonatkozó kérelmet is online be lehet nyújtani – akár a Cégkapu felületén, akár az iFORM alkalmazás segítségével. Együttes képviselet esetében – akárcsak a regisztrációnál – több képviselőnek is kérelmeznie kell a törlést. 

 


Előző                    Hírek                    Következő