PageTitle

Branko Hírek

Amit a regisztrációs adóról tudni érdemes

 

A regisztrációs adó hatálya a 2003-as törvény szerint kiterjed a személygépkocsi, a lakóautó és a motorkerékpár forgalomba hozatalára. A motorkerékpárok esetében a segédmotoros kerékpár és a négykerekű motor is adóköteles.

Alapvetően a forgalomba helyezéshez kötik

Az uniós csatlakozás előtt az adót az autó behozatalakor kellett megfizetni, az egységes vámtérség tagjaként ez azonban értelmét veszítette, így a törvényalkotók, hogy ne veszítsék el a bevetélt, azt 2004 óta alapvetően a forgalomba helyezéshez kötik (függetlenül attól, hogy Magyarországon vagy az EU vámuniójának más országában szerezték be). Az import is adóköteles – ebben az esetben a közösségen kívülről beszerzett járműveket érinti a rendelkezés. Adót kell fizetni továbbá akkor, ha átalakítják a járművet, hogy egy másik adókategóriába kerül át. Ilyen átalakítás például az, ha nagyobb motort szerelnek be egy autóba, vagy ha egy eredetileg áruszállításra szolgáló személyautó a raktér helyett is ülést szerelnek be. Az első esetben magasabb adósávba, az utóbbiban pedig egy másik vámtarifaszám alá tartozik majd a jármű. 

Nem csak a forgalomba hozatalnál, hanem bérbeadáskor is fizetni kell, méghozzá abban az esetben, ha a gépjárműflotta-üzemeltető belföldi illetőségű személy részére adja át használatra a járművet. A flottaüzemeltető az a személy vagy szervezet, amely az Európai Gazdasági Térségben (EGT) rendelkezik székhellyel, és az adott év január elsején legalább ötven, külföldi rendszámmal ellátott személygépkocsi van a tulajdonában, előző évi árbevételének pedig legalább 75 százaléka gépjármű  bérbeadásából vagy lízingeléséből származott. 

A flottaüzemeltetőnek a belföldi használattal arányosan kell megfizetnie a regisztrációs adót.

A fizetési kötelezettség a bérleti szerződés megkötésének napjától él, és legkésőbb 15 napon belül be kell nyújtani a vámhatósághoz, a regisztrációs adóról szóló adatlappal és más elvárt mellékletekkel együtt. 

Azt, hogy mit jelent az adó alapjának tekintendő forgalomba helyezés, egészen pontosan a közúti közlekedésről szóló törvény határozza meg. A regisztrációs adót tekintve az összefoglaló definíció ez:

„a személygépkocsi belföldön első ízben történő nyilvántartásba vétele és forgalmi engedélybe való bejegyzése”. 

Az „első ízben” kitételnek például abban az esetben van jelentősége, ha valaki külföldre vitte magával az autóját – és így ideiglenesen kivonta a forgalomból –, majd visszatér az országba. Ilyenkor nem kell újra regisztrációs adót fizetni az autó után, de igazolni kell azt, hogy korábban már forgalomban volt Magyarországon. 

Az EGT-országokból behozott járművek esetében az adózásnál megkülönböztetik az újakat és a használtakat.

A Rega. tv. azt a gépjárművet tekinti újnak, amely megszerzésének időpontjában legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy első külföldi üzembe helyezése óta legfeljebb hat hónap telt el. (Tehát elég, ha az egyik feltétel teljesül a kettő közül.)

Az adó alanya az a személy vagy társaság, amelynek a nevén szerepel a jármű a forgalomba hozatalkor.

Vagyis ha importról van szó, akkor az importőr, ha pedig az EGT-ből származik, akkor az, aki a végső felhasználás helyén (vagyis Magyarországon) az áfát megfizeti utána. A gépjárműflotta-üzemeltető által bérbe adott személygépkocsi esetében az adó alanya minden esetben a gépjárműflotta-üzemeltető – vagy annak itteni képviselője.

Ha a járműnek több tulajdonosa van, azok tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanynak, az adó megfizetéséért pedig egyetemlegesen felelősek. 

A regisztrációs adó tételes, annak mértékét kategóriák szerint határozzák meg.

Ezek a Rega. tv. mellékletében találhatók meg. Az adó mértékét a következő tényezők befolyásolják: milyen motor található a személygépkocsiban, az Otto- és dízelmotoros autók és motorkerékpárok hengerűrtartalma, a környezetvédelmi osztály, illetve a jármű életkora. Utóbbinak azért van jelentősége, mert az első forgalomba helyezés óta eltelt idő függvényében csökken az adó mértéke.

Az átalakítás címén fizetendő regisztrációs adó összege megegyezik az eredeti adókategória és az átalakítás utáni adókategória adótételének különbözetével. Ha a különbözet negatív, az adózó visszaigényelheti a különbözetet.

Visszaigényelhető az adó akkor is, ha megfizették, ám mégsem került forgalomba a gépkocsi – például megsemmisült vagy ellopták, vagy a közlekedési hatóság elutasította a forgalomba helyezésre irányuló kérelmet. 

Nem kell adót fizetni...

...a diplomáciai és hivatalos konzuli tisztviselők által üzemeltetett, CD betűjelű rendszámmal rendelkező járművek után, és a külföldre szállítandó, Magyarországon beszerzett járművek esetében sem. A külföldi autók elvesztett rendszáma miatt kiadott, Z jelzésű rendszámok, illetve az OT betűjelű oldtimerek is adómentesek, és az importőröknek sem kell fizetniük, ha nem szándékozzák forgalomba helyezni a járművet.

 


Előző                    Hírek                    Következő