PageTitle

Branko Hírek

Képzési támogatás adómentesen? Vigyázat, nem minden esetben

 

A képzések támogatásának számtalan formája van a tanulmányi szerződéstől az ingyenes KRESZ-vizsgáig, adózási szempontból azonban két nagy kategóriát lehet meghatározni: azokat a támogatásokat, amelyek jövedelemnek minősülnek, és azokat, amelyek nem.

Az, hogy hogyan kell adózni az egyes képzések után, az határozza meg, hogy azok iskolarendszerben vagy azon kívül történnek.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 71. § (6) bekezdése szerint akkor iskolarendszerű egy képzés, ha az abban résztvevő diák tanulói vagy hallgatói jogviszonyba kerül az intézménnyel. 2018-tól ez nem csak magyarországi képzőhelyet jelent, az olyan külföldi kurzusok is ebbe a kategóriába tartozhatnak, amelyeket államilag elismert oktatási intézményekben zajlanak – legyen szó bármilyen fokozatú képzésekről. A NAV tájékoztatása szerint az sem jelent gondot, ha az adott országgal nincs a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, ha a képzés költségeit a munkáltató átvállalja, adózási szempontból nincs jelentősége, hogy az iskola Magyarországon, az EU-ban vagy bárhol máshol található. Ennél gyakoribb, viszont nem ennyire egyértelmű az OKJ-s képzések megítélése, ezek ugyanis lehetnek iskolarendszerű vagy azon kívüli kurzusok is. A felnőttképzés esetében például nincs hallgatói jogviszony, így ez az utóbbi kategóriába tartozik. 

Ami az adózást illeti, 2017 óta nem minősül béren kívüli juttatásnak a költségek átvállalása.

Átkerült az adózási szempontból valamivel kedvezőtlenebb, úgynevezett egyéb juttatások körébe. Ebben az esetben a kifizetőt terhelő adó alapja a jövedelem (vagyis az iskolarendszerű képzés átvállalt tandíjának, költségtérítésének) 1,18-szorosa, amely után 15 százalékos szja-t és – 2018-tól – 19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Ha tehát egy kurzus díja 200 ezer forint, az azt átvállaló cégnek 30 ezer forint szja-t és 39 ezer forint eho-t kell levonnia abból. 2019-ben pedig teljesen elvész minden kedvezmény, így az ilyen juttatások a bérrel megegyező módon adóznak majd, ezért érdemes még ebben az évben élni ezzel a lehetőséggel – akár úgy, hogy a tanév végéig kifizeti a munkaadó az iskolarendszerű képzés díját. Az ilyen adókötelezettséget az sem befolyásolja, ha a munkaadó tanulmányi szerződést köt alkalmazottjával. Vagyis ha a szerződést felbontják, és a munkaadó nem kéri vissza a támogatás összegét, az bérként adózik, ha még munkaviszonyban van, ha pedig már nem, egyéb jövedelemként.

Ha egyéni vállalkozó – akár saját – képzésére fordított összeget akarja elszámolni, az iskolarendszerű képzéssel összefüggő kiadás elszámolására van lehetősége. 

Nem keletkezik jövedelme a dolgozónak (vagy akár a cég tisztségviselőjének, vezetőjének) abban az esetben, ha a munkáltatója a munkája végzéséhez köthető tanfolyam, betanítás díját (oktatási szolgáltatás ellenértékét, vizsgadíjat, tankönyvek árát, stb.) vállalja át. Ebben az esetben iskolarendszeren kívüli képzésről van szó. Ilyenek lehetnek szakmai továbbképzések, nyelvi kurzusok, termékismertetők, de akár szakmai konferenciák is, ha pedig egy ilyen kurzus, rendezvény meglátogatása üzleti út keretében történik, az út, a szállás és vagy az étkezés költségei sem számítanak jövedelemnek. 

A törvény ugyanakkor meghatároz bizonyos képzéseket is, amelyeknek a költségei adómentesen elszámolhatók.

Ilyen a pedagógusok szakvizsgára való felkészülése vagy továbbképzése és az ezzel kapcsolatos költségek (akár a könyvtári beiratkozás is), ha azok forrása állami támogatás. Ha államilag támogatott, netán az EU által támogatott projekt keretében fedezik, akkor a felnőttképzés és annak egyéb költségei is adómentesek – ebben az esetben igazolni sem kell a költségeket. Adómentes a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók újbóli elhelyezkedését támogató oktatási szolgáltatás is, ezeknek a körét az Szja. törvény 1. számú mellékletének 8.29 pontja határozza meg. Ilyen a pszichológiai tanácsadás, az átképzés, a továbbképzés és a munkajogi tanácsadás. 2017 novembere óta adómentes az első sikeres nyelvvizsga és az első idegen nyelvből letett emelt szintű érettségi vizsga kérelem alapján visszatérített összege, amely nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát, vagyis 2018-ban 34 500 forintot. A visszatérítés szabályait a 503/2017. (XII. 29.) kormányrendelet tartalmazza. 2018. július végétől 20 év alattiak számára adómentes a jogosítványhoz szükséges KRESZ-tanfolyam és a vizsga díjából 25 ezer forint – az ezzel kapcsolatos kérelmeket a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bírálja el. 

Adómentesek az ösztöndíjak is

Legyen szó magyarországi közhasznú alapítványtól, közalapítványtól származó, a tanulmányokra, kutatásra, tanulmányútra kifizetett összegről vagy külföldi tanulásra, kutatásra külföldről folyósított összegről. A kormány maga is folyósít ilyen ösztöndíjakat, ezek – például a Balassi Bálint-program, a honvédtisztjelöltek ösztöndíja, vagy a Rezidens Támogatási Program, a hiányszakmák képzését támogató Szabóky Adolf-ösztöndíj – szintén adómentesek. A programok listáját az Szja. törvény 1. számú mellékletének 4. pontja tartalmazza.

 


Előző                    Hírek                    Következő