PageTitle

Branko Hírek

Mi minősül de minimis támogatásnak?

 

A csekély összegű vagy de minimis támogatásokat nem csak azok veszik igénybe, akik pályázaton indulnak, vagy más közvetlen forrásból részesülnek, de egyes adókedvezményeket is ebbe a körbe sorolnak. Ezért sem árt tudni, milyen korlátai vannak ennek a formának.

Az EU-ban az állami támogatás szabályozását nagyon szigorúan veszik, nem véletlenül

Az egyes országok által nyújtott kedvezmények ugyanis könnyen ronthatják a belső piac működését azzal, hogy előnytelen helyzetbe hozzák egy másik ország vállalkozásait. Van tehát egy határérték, amely alatt megengedőbb az uniós szabályozás is, az ennél alacsonyabb értékű támogatások tartoznak az úgynevezett csekély összegű, vagy de minimis támogatás körébe.

Természetesen ennek a szabályait is az uniós jog határozza meg: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót, közúti fuvarozóknál pedig a 100 000 eurót. (Fuvarozók esetében fontos, hogy ha egyéb tevékenységet is végeznek, arra – a tevékenységek megfelelő szétválasztása esetén – megkaphatják a magasabb összeget) Nem csak az összeg a lényeges, hanem az is, mi minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak: összefonódás és felvásárlás esetén ugyanis az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott korábbi támogatásokat össze kell adni. Ha viszont egy vállalkozás több vállalkozásra válik szét, a korábbi csekély összegű támogatást annál kell lekönyvelni, amelyik a támogatott tevékenységet viszi tovább. Ha erre nincs lehetőség, a szétválás időpontjában érvényes értékek alapján arányosan kell elosztani azt is. 

Nem minősíthető csekély összegű támogatásnak

– a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
– a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
– az ilyen termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, ha a támogatás összege a termék árától vagy mennyiségétől függ;
– közúti fuvarozók pedig nem vehetik igénybe teherszállíót járművek vásárlására.

Nem tartozhat ide az export támogatása, az import belföldi használatát segítő támogatás sem, ez azonban csak a termékre vonatkozik. Ha viszont egy vállalkozás kereskedelmi vásárokon való részvételhez, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire kapott támogatást, az már általában nem minősül exporttámogatásnak, és így tekinthető de minimis támogatásnak. Mezőgazdasági vállalkozások is kaphatnak de minimis támogatást, ám ennek felső határa mindössze 15 ezer euró. (A 2020 utáni uniós agrárköltségvetésre vonatkozó javaslatában az Európai Bizottság felvetette, hogy ezt a határt 25 ezer euróra emeljék fel.)

A támogatás előtt az érintett vállalkozásnak igazolnia kell, hogy az adott időszakban mennyi ilyen forrást kapott, a támogatónak pedig tájékoztatást kell adnia kedvezményezettnek – a bruttó összegen túl – arról, hogy a támogatás csekély összegűnek minősül. A dokumentumokat tíz évig kell megőrizni.

Közvetett de minimis támogatásnak minősülhet adókedvezmény is

– a reklámadó esetében például ha egy vállalkozás reklámból származó bevétele nem haladja meg a 100 millió forintot,
– a startupok támogatására fordított összeg után érvényesített adóalap-kedvezmény,
– a kutatóintézetekkel végzett kutatás-fejlesztési tevékenység, 
– a mikrovállalkozások létszámnövelése utáni adóalap-kedvezmény és
– az élőzenei szolgáltatás utáni kedvezmény.

A társasági adóról szóló törvény alapján arra is mód van – ez nem kötelező –, hogy egy kkv a méretéből vagy címéből fakadó (a leghátrányosabb kistérségekben működő cégeknek járó) adóalap-kedvezményt, vagy a beruházási hitel kamata utáni kedvezményt így számolja el, ez nem kötelező.

A támogatás összegét az uniós rendelet euróban határozza meg, de természetesen forintban kell elszámolni. Ha pályázati úton nyújtott közvetlen támogatásról van szó, akkor az átszámításkor  a támogatási döntést megelőző hónap utolsó napján hatályos hivatalos MNB-devizaárfolyamot kell figyelembe venni. Az adókedvezmények esetén pedig az adóév utolsó árfolyama az irányadó.


Előző                    Hírek                    Következő